Kasabamızın tarihi ve turistik özellikleri bakımdan zengin bir çeşitlilik gösterir.

Kasabamızda çeşitli vesilerle yapılan kazılarda, Güzelyurt‘un Etiler'den bu yana yurt olduğu anlaşılmış ve bu döneme ilişkin kazılar sonucu; Hasar ve İndibi bölgelerinde tarihi kalıntılar bulunmuştur.

Eskiden burada yaşayan halkın çoğunluğunu Ermeniler oluştururken, Ermeniler'in göç etmesi ile birlikte Türkler yerleşmiştir. Kasabamızın ilk ismi GÜZÜNGÜT‘tür. Önceleri burası bataklık ve sazlıktı.

Kahramanmaraş-Dulkadiroğulları’nın at otlatmak için yaz mevsimlerinde buraya geldikleri bilinmektedir.